ZEMPLÉN TŰZVÉDELEM - Tűzvédelmi szolgáltatások - www.ztker.hu

Szolgáltatásaink

Tűzoltó készülékek karbantartása

Tűzoltó vízforrások ellenőrzése

Tűzcsapjavítás

Vízhozammérés

Tömlő nyomáspróba

Száraz felszálló vezeték nyomáspróbája

Tűzivíz medencék karbantartása

Tűz-és munkavédelmi táblák forgalmazása